Даяна Д. Даяна Д. Потребител

Последваща оценка на компютъраЗдравейте„х” ООД разполага с компютър за административни нужди с първоначална стойност 4 000 лв., начислена амортизация 1 000 лв. и балансова стойност 3 000 лв.Съгласно възприетата счетоводна политика за дълготрайните материални активи и в съответствие с установения в СС 16 ред предприятието извършва последваща оценка на компютъра по неговата възстановима стойност 2 500 лв., прилагайки препоръчителен подход. Съгласно принципа „предпазливост”.Д-т с/ка 241 Амортизация на ДМА 1000

К-т с/ка 203 Компютърна техника 1000Д-т с/ка 608 Разходи от последваща оценка на активи 500

К-т с/ка 203 Компютърна техника 500Правилно ли са взети счетоводните операции.


Отговори

 • Здравейте,

  взетите от Вас счетоводни записвания са в леко противоречие на принципа за водене на сметките по чисти обороти.
  Съгласно СС 16 препоръчителният подход при последваща оценка на ДМА е тяхната обезценка. В § 7.1 и 7.2 на СС 36 се казва, че загубата от обезценка на ДМА се признава веднага като текущ разход за дейността.
  Счетоводните записвания, които Ви препоръчвам да вземете при отчитането на обезценката са следните:
  Д-т с/ка 608 Разходи от последваща оценка на активи 500
  К-т с/ка 241 Амортизация на ДМА 500

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->