Lili Lilova Lili Lilova Счетоводител

Главен счетоводител без стаж?Здравейте! Имам магистърска степен по счетоводство, скоро ме назначиха в едно бюджетно предприятие като главен експерт - счетоводител, но преди това нямах нито един ден стаж като счетоводител. Няма друг счетоводител в предприятието. Въпроса ми е, ясно ми е, че нямам право да съставям годишен финансов отчет, но дали имам право да съставям месечни отчети и да се подписвам на тях?


Отговори

 • Здравейте, г-жо Лилова,

  Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, какъвто е и вашият случай.
  Физическите лица, които съставят финансовите отчети, трябва да отговарят на изискванията за придобита степен на образование и стаж по специалността както за годишните, така и за междинните отчети.

  За справка: чл.17 и чл. 18 от Закон за счетоводството

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->