RUMYANA Ilieva RUMYANA Ilieva счетоводител

Възстановена сума по РА на НАПВ ООД през 2018 година е възстановена сума по ревизионен акт на НАП. Ревизионният акт е от 2016 година. Възстановената сума е от сметката на данъци и от сметката на ДОО. От една година дружеството не упражнява дейност. Необходимо ли е да се коригира ГДД за 2016 и 2017 година и салдата от възстановената сума , със сметка 122 ли да се приключат?


Отговори

 • Здравейте, г-жо Илиева,
  през 2016 г., в следствие на Ревизионен акт за Вас е възникнало вземане от НАП и корекция на разход или отчетен приход, за възстановените суми. Ако сте отразили така тогава полученият Ревизионен акт, то сега ще трябва само да закриете разчета, т.е. вземането от НАП. В случай, че не сте отразили ефекта в текущ финансов резултат през 2016 г., то сега през 2018 г. следва да го отразите за сметка на Печалба или Загуба от предходни периоди, защото още тогава сте знаели, че ще получите тези суми и ще имате приход/корекция на разход, независимо, че не са платени. Затова сега ще трябва да се отразят върху резултат от предходен отчетен период.
  Понеже не става ясно какви са възстановените суми за данъци и осигуровки и поради каква причина е направена тази корекция, следва да имате предвид, че е възможно да трябва да се направи корекция и на данъчния резултат и задължението за корпоративен данък.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->