Мария Христова Мария Христова Потребител

Плащане в бройЗдравейте!

Получаваме фактура за покупка на услуга на стойност 10 000 евро от Румъния. Плащането на фактурата може ли да се извърши в брой на части и в различни дни (примерно 2 дни * 5 000 евро)? Ще се наруши ли Закона за плащанията в брой?Отговори

 • Здравейте,
  считам, че ако платите описаните по - горе суми в брой, ще нарушите Закона за ограничаване на плащанията в брой. Чл. 3 от същия закон гласи, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Попадате в обхвата на закона, тъй като сумата, която ще получите произтича от дължимо възнаграждение по един договор. В тази ситуация е без значение дали задължението ще бъде платено на един път или в няколко различни дни. Гледа се стойността на целия договор.

  Законът за ограничаване на плащанията в брой се прилага и когато плащанията са в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

  Ако сте физическо лице, ще бъдете глобена с 25 % от сумата, която е платена в брой. Ако плащането се извърши в брой от юридическо лице, на юридическото лице ще бъде наложена имуществена санкция в размер на 50 % от сумата, която е платена в брой.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски
 • Здравейте,

  Понеже фактурата и самата сделка е за сума от 10 хил. евро, няма да имате възможност за разплащане на части на отделни траншове. Вие надвишавате праговете плащанията в брой, както по българския закон за ограничаване на плащанията в брой, така и по румънския.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->