Inna Velcheva Inna Velcheva Потребител

Законно ли е?Здравейте,

моят е случай е следния: от 03.12.2018 г. започнах нова работа, като Компютърен оператор в аптека, работя на смени от Понеделник до Петък по 6 ч. на ден и в един от почивните дни по 10 ч. Според договора ми се водя на "пълно работно време - 40 часа седмично при СИРВ". По време на работните смени няма никакви регламентирани почивки за хранене или отмора на очите, тъй като основно работата е на компютър при доста натоварена околна среда (4 бр. каси за обслужване на пациенти + друг персонал). От колеги разбирам, че за работа по време на национален празник не се заплаща двойно, като това е недоказуемо, защото изплащат част от заплатата по банка, а останала на ръка в плик. За този кратък период на работа вече имам сериозен проблем с гърба поради абсурдно неудобното работно място на компютъра - тясно, без удобен стол и самият монитор е ниско спрямо погледа, а стола е някаква въртяща се табуретка без облегалка. Желанието ми на този етап е да напусна по възможно най-бързия начин, какви са ми вариантите да се махна възможно най-бързо, като имам огромното желание да им бъде пратена Инспекия по труда. Благодаря предварително за отговорите. Насреща съм за по-подробна информация относно казуса.


Отговори

 • Здравейте,

  Основанията за прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие са, както следва:
  - ако работникът не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
  - работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на - --- обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
  - работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
  - в резултат на извършена промяна значително се влошат условията на труд при новия работодател;
  - преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
  - постъпва за отбиване на редовната си военна служба. Когато повиканият бъде отложен или освободен от редовна военна служба, трудовият му договор по негово искане се смята за непрекратен, ако в 1-месечен срок от отлагането или освобождаването му, но не по-късно от 3 месеца от напускането на работата се яви, за да я заеме отново;
  - продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
  - работи като заместник на отсъствуващ работник или служител и премине на друга работа за неопределено време;
  - е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
  постъпва на държавна служба.
  Работникът или служителят прекратява трудовия договор писмено, без предизвестие, чрез уведомително писмо, на основанията, посочени по-горе от КТ. В този случай мнението или съгласието на работодателя не е от значение. Той е длъжен да оформи прекратяването на трудовото правоотношение.

  Друг вариант за прекратяване на трудовият договор е без която и да е от страните да дължи предизвестие: по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Препоръчвам Ви, ако искате да си тръгнете възможно най-бързо да говорите с работодателя си и да се разделите по взаимно съгласие без да отработвате предизвестия.

  За справка: чл.325 ал.1 от КТ; чл.327 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!


  Поздрави, Виктория Йотова


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->