Тодор Хаджиев Тодор Хаджиев Машинен инженер-пенсионер

Дълготрайни материални активи1. Как се определят и използват отчисленията за амортизация на Дълготрайните материални активи в дружествата "Водоснабдяване и канализация"?

2. Отделя ли се фонд "Инвестиции" от печалбата на дружествата "Водоснабдяване и канализация" и може ли той да се захранва чрез увеличаване цената на стоката питейна вода?


Отговори

-->