ЕЛГЕРИ ООД ЕЛГЕРИ ООД

ДивидентиДружество ООД, през 2014 г. на общо събрание на съдружниците взема решение с протокол за разпределяне на дивиденти от натрупана печалба от минали години в размер на 29000 лв., но не предприема действия по деклариране в НАП и плащане на данъка, и сумата остава в сметка 122. Към 01.01.2018 г. нерзпределената печалба става 33000 лв. с натрупване. През месец март 2018 г. се свиква общо събрание и с протокол се разпределя сумата от 33000 лв., декларират се в НАП и се плаша данъка.

Въпросът е: Може ли съдружниците да променят решението си от протокола в 2014 г., може би в следващ протокол, в смисъл такъв, че няма да разпределят дивиденти в 2014 г. и сумата остава като неразпределена печалба.


Отговори

  • Здравейте,


    През март 2018г. предприятието трябва да изготви нов протокол за разпределяне на печалбата със съответната сума с решение на общото събрание. След като през март 2018 е разпределена сумата, платена към лицата и удържан данък дивидент, сте имали задължение да подадете декларация по чл.55 до 30.04.2018г. Ако дивидентите са разпределени към физически лица ще имате задължение да подадете до 15.03.2019г. справка по чл.73 за изплатените суми през 2018 към физически лица.


    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->