Цанко Пенчев Цанко Пенчев Потребител

Данъчна декларацияДо кога е крайният срок за подаване на данъчни декларации за физически лица? Същата декларация ли е и за промяна на собственост?Отговори

  • Здравейте,

    Срокът за подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ за реализирани облагаеми доходи от физически лица за 2010 г. изтече преди седмица. По принцип срокът е до 30 април на годината, следваща годината, през която са получени доходите.

    Под смяна на собственост предполагам визирате придобиването на собственост върху недвижим имот и автомобил. В този случай се подават различен тип декларации по ЗМДТ в двумесечен срок от придобиването на актива. Ако ли визирате продажбата на такива активи, то реализираните печалби се включват в годишната декларация по ЗДДФЛ.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->