Таня Минчева Таня Минчева счетоводител

Осчетоводяване на ДМА под минималния праг на същественостВъв фирмата ни са закупени само монитори под минималния праг на същественост.

Как трябва да се осчетоводят? Като ДМА по сметка 20 или по сметка 30?Отговори

 • Здравейте, г-жо Минчева,
  ако сте закупили монитори, които са с цена на придобиване под прага на същественост и не отговарят на критериите за признаване на дълготраен актив, то ще трябва да отчетете тази покупка като текущ разход. Нямате основание да ги заприходите като активи, нито в група 20 Дълготрайни активи, защото не отговарят на критериите за дълготрайни активи, нито в група 30 Материални запаси, защото не са свързани с последваща продажба или да се влагат в производствения процес.
  Когато става въпрос за такива покупки, които не отговарят на критериите за признаване на дълготраен актив, но бихте искали да ги контролирате и/или инвентаризирате, може да завеждате всички такива активи в задбалансови сметки.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->