Росица Кирякова Росица Кирякова Потребител

Доходи от други източници по ЗДДФЛЗдравейте!

Лице, което основно работи по трудов договор, в свободното си време дава уроци по танци. Получателите на услугата и платци на дохода в случая са физически лица, които не издават какъвто и да е документ.

Приходите, които получава лицето от уроците следва ли да се отнесат към доходоте от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и какъв документ следва то да издава за получените суми и съответно да приложи към Годишната си данъчна деклрарация - квитанции, приходни ордери или друго?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->