Елена Филипова Елена Филипова Консултант поддръжка и внедряване на софтуер

Издаване на кредитно и дебитно известия към фактури със 7% ДДС след 01.04.2011 г.Здравейте,


Работата ми е свързана с адаптиране на счетоводен софтуер спрямо промените в законодателството и т.к. не намирам тълкувания и решения на възникналите ми въпроси, реших да попитам Вас, понеже в този сайт намирам добре аргументирани отговори. Желанието ми е да не допускаме със софтуера счетоводни грешки поради незнание или непредвиждане на ситуации и затова предпочитам да разнищя из основи проблема.


Въпросът с анулирането на авансовите фактури със 7% ДДС и преиздаването на нови с 9% ми е ясен. Но какво се случва, когато имаме промяна на данъчната основа на такава фактура, поради неусвояване на предплатените услуги или поради някаква причина трябва да се увеличи тяхната стойност след 01.04.2011 г.? Ако трябва да се издаде кредитно известие, то ще е със 7% ДДС или греша? И с колко процента трябва да е издаваното сега дебитно известие към фактура отпреди промяната на ставката ДДС?


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!


Поздрави, Елена ФилиповаОтговори

 • Здравейте,

  Ще разгледам последователно двете хипотези:

  1. Увеличение на данъчната основа - евентуално дебитно известие.
  Тук са възможни следните два подварианта:

  а) Получавате допълнително авансово плащане по доставката - доколкото този аванс се случва след 1 април, сте длъжни да издадете авансова фактура с 9% ДДС (не дебитно известие) за този допълнителен аванс. Процедурата по анулиране и преиздаване на фактурата си остава същата;

  б) Увеличението на данъчната основа се случва към момента на данъчното събитие, напр. заявени допълнителни услуги в пакета, без авансово плащане - тук отново няма да издавате дебитно известие, а в преиздадената фактура с 9% ДДС към момента на данъчното събитие ще посочите съответно увеличената данъчна основа.

  2. Намаление на данъчната основа - евентуално кредитно известие.
  Отново два възможни подварианта:

  а) Връщате част от авансово платената сума преди данъчното събитие - считам, че тук ще имате право да издадете кредитно известие със 7% ДДС;

  б) Намалението на данъчната основа се случва към момента на данъчното събитие, напр. отказ от част от услугите в пакета, без преди това да връщате суми - в преиздадената фактура с 9% ДДС към момента на данъчното събитие ще посочите съответно намалената данъчна основа.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->