Ралица  Кирилова Ралица Кирилова Потребител

Наем физическо лицеЗдравейте,

фирма има сключен договор за наем с ФЛ. Удържа данък от договорената сума, който подлежи на внасяне на 3-месечие. Остатъкът след данъка се изплаща месец за месец. Към 31.12. този данък е невнесен, то в този случай следва ли сумата на невнесения данък да се отчете като данъчна временна разлика и съответно с нея да се преобразува фин.резултат?

Благодаря Ви предварително!


Отговори

-->