Тодоров Груп 95 ЕООД Тодоров Груп 95 ЕООД

Неактивен VAT номерЗдравейте,

нашата фирма е регистрирана на основание чл.97а.

1. Имаме издадена фактура към клона на американска фирма, който се намира на територията на Обединеното кралство. Клонът няма свой VAT номер и съответно фактурата е издадена с номера на американската компания. Мястото на изпълнение на услугата съгласно ЗДДС е на територията на ОК. Следва ли спроред Вас тази фактура да се включва в отчета за продажби /ако да - в коя клетка/?

2. Имаме и фактура към Испанска фирма, която обаче няма активен VAT номер - според Вас как и дали следва да се отрази тази фактура в Отчета за продажби?Отговори

 • Здравейте,

  Започвам коментара си с това, че след като извършвате услуги в рамките на ЕС, така както за Вас е имало задължение да се регистрирате по специалния ред на ЗДДС, така също и за Вашите контрагенти е съществувало такова задължение (в качеството си на получатели), тъй като правилото е застъпено в европейската ДДС директива и е с общоевропейско действие. При коректно изпълнени задължения от двете страни щеше да е лесно приложим механизма на самоначисляване на ДДС от получателите по доставките.

  1. По отношение на американската фирма - не е ясно какъв е точно ДДС статутът на британския й клон. Ако наистина съществува клон, извършващ икономическа дейност от територията на Обединеното кралство, то той представлява постоянен обект на американската фирма в ОК и подлежи на ДДС регистрация в ОК съобразно съответните вътрешни правила. След като обаче не сте получили британски ДДС номер на получателя, то може да се допусне и че не съществува такъв постоянен обект в ОК по смисъла на ДДС законодателството и да се счита, че извършвате услугата в полза на централата на американската фирма. В този случай мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на САЩ, при което не сте длъжни да отразите издадената фактура в Дневника за продажбите и в Справката-декларация предвид специалната Ви регистрация по чл. 97а от ЗДДС.

  2. По отношение на испанската фирма - не знам какво точно визирате под неактивен ДДС номер, но ДДС номерът може да бъде или валиден или невалиден. Допускам, че испанската фирма няма (или вече няма) ДДС номер. Повтарям, че в случая испанската фирма е в нарушение, тъй като е трябвало да се регистрира за ДДС цели, след като получава услуги от чуждестранни доставчици. Ако имате доказателства за съществуването на такава фирма, извършваща икономическа дейност, то фактурата Ви без ДДС следва да се отрази в колона 22 от Дневника за продажби и клетка 17 от Справката-декларация. Не следва да попълвате VIES-декларация.

  Обръщам внимание, че ако не можете да докажете, че фирмите от ЕС (в някои хипотези и извън ЕС) без ДДС номер, на които извършвате услуги, са данъчно задължени лица (т.е. лица, извършващи независима икономическа дейност), извършените услуги ще се считат с място на изпълнение в България и ще Ви формират оборот за задължителна регистрация на общо основание по ЗДДС.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->