КАМЕЛИЯ  ДИМИТРОВА КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА Потребител

УПРАВИТЕЛ И СОЛВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ СЧИТАНО ОТ 2019 Г. – СЪДРУЖНИК И УПРАВИТЕЛ ИМА ДУК БЕЗ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СЕ САМООСИГУРЯВА НА 560 ЛВ. СЪЩИЯТ Е НАЗНАЧЕН И НА ТРУДОВ ДОГОВОР КАТО ПРОГРАМИСТ. СЛЕДВА ЛИ ДА ПОПЪЛВА ГДД ПО ЧЛ 50 ЗДДФЛ. АКО БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ДИВИДЕНТ ПОПЪЛВА ЛИ СЕ ГДД ПО ЧЛ 50 ЗДДФЛ. СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ ЗАВЕРЯВА ОСИГУРИТЕЛНАТА МУ КНИЖКА В НОИ. СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ ПОПЪЛНИ ГДД ПО ЧЛ 55 И ПО ЧЛ 73 ЗДДФЛ. КАКВИ ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕДВА ДА ПОДАДЕ УПРАВИТЕЛЯ КАТО ФЛ И ФИРМАТА КАТО ЮЛ ОТНОСНО УПРАВИТЕЛЯ. ЛИЦЕТО СЕ ОСИГУРЯВА СЧИТАНО ОТ 01.01.19 Г ДО 31.12.19 Г КАТО СОЛ НА 560 ЛВ /БЕЗ ДОД/ И ПОЛУЧАВА БРУТО ДОХОД ПО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 700 ЛВ. КАК СЛЕДВА ДА СЕ ПОПЪЛНЯТ ПРИЛОЖЕНИЯТА И ТАБЛИЦА 1 И 2 ПО ЧЛ 50 ЗДДФЛ.


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->