Красимира Петкова Красимира Петкова Потребител

ГДД Физическо лицеМоже ли ФЛ, което работи само по ТД да подаде ГДД до 30,04, за да използва облекчението за отглеждане на деца, понеже не го е използволо през работодателя до 31,12 на предходната година


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->