Ива Цанева Ива Цанева Потребител

Авансово плащане ВОДЗдравейте!

Българско дружество, регистрирано по ДДС в България получава 100% авансово плащане за ВОД на 27.03.2019 г. от фирма, регистрирана по ДДС в ЕС. За полученият аванс българскотот дружество издава фактура за авансово плащане на дата 27.03.2019 г. На 30.03.2019 г. българското дружество извършва вътреобщностна доставка за 50% от полученият аванс и издава фактура с дата 01.04.2019 г. и дата на данъчното събитие 30.03.2019 г. на обща стойност 0.00 лева, понеже във фактурата е приспаднат платения аванс. На 05.04.2019 г ще бъде осъществен ВОД за останалите 50% от полученият аванс и ще бъде издадена фактура отново на нулева стойност, понеже ще бъде приспадната останалата част от аванса.

Въпросът ми е: грешно ли са издадени фактурите по ВОД и в кой месец следва да бъдат отразени в Дневниците за продажби по ДДС и VIES декларациите? Следва ли издадената фактура за авансово плащане да се декларира в Дневниците за продажби и VIES декларацията за м.март, или фактурата за аванс не влиза в посочените регистри за м.март, а се декларират само двете издадени фактури в Дневниците за продажби и VIES декларацията за м.април със равностойност всяка на 50% от аванса?

Благодаря Ви предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  Не е необходимо да издавате фактура за авансовото плащане, понеже в дневниците за продажби и VIES декларацията трябва да влезат фактурите за ВОД. При ВОД се издава фактура при датата на възникване на данъчното събитие, а плащането на аванс не е такава дата.
  Ако фактурата за аванс, която сте издали остане, то тя трябва да има само информативен характер и не трябва да фигурира в дневниците за продажби или VIES декларацията.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Благодаря Ви, а не е ли нужно фактурата за аванс да се декларира в дневниците за продажби в м.април/когато реално се осъществява Вътреобщностната доставка/ с реалната са стойност, тъй като фактурите на двата ВОД-а ще бъдат с нулеви стойности.Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->