Момчил Георгиев Момчил Георгиев Младши Юрисконсулт

Разпределение на печалба, без покриване на загуби от минали години.Здравейте,Бих искал да попитам може ли ЕООД, което през 2017 е на загуба ( около 50 000 лв), а през 2018 е на печалба (около 100 000лв), да разпредели цялата печалба като "дивидент" от 2018 към собственика, без да покрива загубите от 2017? Какъв риск има при евентуална проверка от НАП?Отговори

-->