Ива Цанева Ива Цанева Потребител

ПОЛУЧЕН ДИВИДЕНТ ОТ СЪДРУЖНИК В ООД - ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦЕдноличен Търговец е съдружник в ООД. При разпределяне и изплащане на дивидент от дружеството, кой се явява получател на дохода - ЕТ или физическото лице-собственик. Следва ли ЕТ да прави счетоводни записвания за полученият приход от дивиденти и ще бъде ли същият признат за данъчни цели?

Благодаря!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->