Eleonora Georgieva Eleonora Georgieva Потребител

Обещетение за безработица, при уволнение в изпитателен срокПрекратяват ми договора по чл.71, ал1:Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Какво обещетение мога да очаквам на борсата, минималното или съобразно стажа и заплатите последните 2 години? Мога ли да искам друг вид прекратяване, а не по този член, като например несправяне с обема на работа или друго?


Отговори

-->