Иван Георгиев Иван Георгиев Ms AN Монтьор

Данъчна декларация от физическо лице регистрирано в Бюрото по труда.През 2010 г. м.Февруари бях съкратен.Записъх си в Бюрото по труда и там бях 2м.и 15 дни.След което започнах работа в друга фирма.И към 31.12.2010 г бях на работа в нея. На 24.02.2011г останах пак без работа .Записъх се пак в Бюрото по труда.Където съм и до този момент.Инвалид съм 50% -общи заболявания.Трябв ли да подавам данъчна декларация след като към 31.12.2010г. сам бил на работа с трудов договор.Отговори

  • Здравейте,

    След като към 31.12.2010 г. сте бил на работа, то тогавашният Ви работодател е имал задължението да направи годишно преизчисление на дължимия годишен данък за трудовите Ви доходи. Следователно не сте имал задължение да подавате годишна данъчна декларация за 2010 г. В случай обаче, че не успеете да започнете работа до края на текущата 2011 г. или пък започнете, но към 31.12.2011 г. сте отново без работа, ще имате задължение да подадете годишна данъчна декларация за 2011 г. в срок до 30 април 2012 г. Пожелавам Ви все пак да не се наложи да го правите.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->