Елисавета Додова Елисавета Додова счетоводител

Прекратяване трудовия договор на майка след изтичане на отпуска за отглеждане на дете до 2 год., без да се връща на работа и изплащане на обезщетение по чл.224 от КТЗдравейте!

Предстои прекратяване на трудовия договор на майка непосредствено след изтичане на отпуска за отглеждане на дете до 2 год., без да се връща на работа.

Как е правилно и законосъобразно да бъде изчислено обезщетението й по чл. 224 от КТ:

- като се вземе за база среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който майката е отработила най-малко 10 работни дни (както изисква чл.224, който препраща към чл. 177 от КТ) или

- като се вземе за база МРЗ към момента (има се предвид чл. 19, ал. 2 от НСОРЗ)?В кои случаи е приложима разпоредбата на чл. чл. 19, ал. 2 от НСОРЗ?Отговори

-->