Велика  Канатова Велика Канатова счетоводител

декларация по чл.50Здравейте, попълвам Декларация по чл. 50 на ЕТ, което е направило плащане на авансов данък през годината, но при потвърждаване на прилож. 2 ми изписва , чеДекларираният от Вас размер на определените месечни авансови вноски на ред 21.1 или 21.2, част IV, Приложение № 2, образец 2021 не съответства на сумата на декларираните през 2018 г. авансови вноски: 300.00, а точно толкова лицето е внесло. Моля Ви, ако някой е имал такъв проблем, нека да ми помогне!

Благодаря предварително!


Отговори

  • Здравейте.Ни виждам друг начин, освен уточняване на място в НАП.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->