ILKO  LAZAROV ILKO LAZAROV маркетинг

Обещетение при пенсиониранеРаботя като детски учител 40 години. След 1 месец ми предстои пенсиониране. Имам ли право на 10 брутни заплати при пенсиониране? Целият ми стаж като учител е в държавни детски градини. Последните 8 години от тях до сега включително са в една детска градина, а другите 2 години в друга като стажът е непрекъснат. Според закона който прочетох трябва да имам 10 години непрекъснат трудов стаж при един работодател. Има ли значение, че стажът ми е от 2 различни държавни детски градини за получаването на обещетението от 10 брутни работни заплати?


Отговори

  • Здравейте. Отговорът на въпроса Ви се съдържа в текста на чл.219,ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование. Същият гласи:" При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от СИСТЕМАТА на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати".В същия дух е консултация на МТСП- Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд",2019-04-04, дадена на Койна Стоянова. Във Вашия случай имате право на максималния размер на обезщетението по чл.222,ал.3 от КТ, конкретизиран в разпоредбита на КТД валиден за Вашия работодател.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->