ILKO  LAZAROV ILKO LAZAROV маркетинг

Обещетение при пенсиониранеРаботя като детски учител 40 години. След 1 месец ми предстои пенсиониране. Имам ли право на 10 брутни заплати при пенсиониране? Целият ми стаж като учител е в държавни детски градини. Последните 8 години от тях до сега включително са в една детска градина, а другите 2 години в друга като стажът е непрекъснат. Според закона който прочетох трябва да имам 10 години непрекъснат трудов стаж при един работодател. Има ли значение, че стажът ми е от 2 различни държавни детски градини за получаването на обещетението от 10 брутни работни заплати?


Отговори

Свързани с Кодекса на труда

-->