Митко Димитров Митко Димитров СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ БАРТЕРКогато имаме бартер :

Ние даваме стока за 1000 лв / със себестойност 400 лв /, насреща получаваме земеделска земя с данъчна оценка 300 лв и материален интерес вписан в нотариалния акт 800 лв, какви операции трябва да вземем ? Тези ли :

414 / 702 - 1000 лв /фактурата, с която продаваме стоката/

702 / 304 - 400,00 лв - изписване себестойността на стоката

201 / 404 - 800,00 лв заприхождаваме земеделската земя със сумата по материален интерес, която е справедливата цена, а не върху данъчната оценка, която е по-ниска

404 / 414 - ? лв - приключване разчетни сметка


Отговори

-->