Марияна Мечева Марияна Мечева Счетоводител

Продажна да ДМАЗдравейте!

През м.Април продадох един имот. Направих следните записвания:

1. 411- 22850,00/705 - 19041,67

4532 - 3808,33

2. 503/411- 22850,00лв. 3. 705/201 - 7603,00лв 4. 2413-835,78лв /203 - 11397,00 лв.

705- 10561,22лв

5. 705/123 - 877,45лв.При така направените записвания сметка 705 се закрива, но баланса и ОПР - то не ми се равняват със сумата 19041,67лв. Не мога да разбера къде е грешката.


Отговори

-->