Antoaneta Yordanova Antoaneta Yordanova Специалист ЧР

Въвеждане на СИРВПривет. Предстои в компанията да въведем СИРВ за няколко длъжности. Служителите ще работят на смени от по 8 часа и ще покриват 24/7 (не е производство, но се налага). Четох доста, гледах и семинарите, но на някои въпроси не можах да намеря отговори, а именно:

1. Как се описва трудовото възнаграждение, което ще получава служителя в трудовия договор? Очевидно не мога да заложа твърда сума, тъй като тя ще варира в зависимост от отработените часове (дневни/нощни) за месеца.

2. Идеята ни е всяка смяна да бъде по 8 часа, като ще има една смяна изцяло с нощни часове, от 22:00-06:00. При така определени смените, какви почивки се полагат на служителите? Имам предвид почивки за хранене и т.н. Тези почивки включват ли се при изчисляването на отработените часове в края на отчетния период за СИРВ.


Отговори

-->