Деница Вълканова Деница Вълканова асистент мениджър

Данъчна регистрация на фирма-износител в държава-членка на ЕС след 183 дниФирма У има сключен договор за услуга със страна-членка Х на ЕС за N години. Същата фирма У е командировала дългосрочно служител в страната-потребител X, за да изпълнява тези услуги. Подлежи ли на данъчна регистрация в страната от ЕС фирмата, командировала дългосрочно своя служител в страната-потребител за период по-дълъг от 183 дни в годината?

Отговори

 • Здравейте,

  Материята, която въпросът Ви засяга, е много специализирана и не би могло да се отговори само на база на информацията във въпроса Ви. Все пак ще дам някои насоки.

  Говорейки за евентуална данъчна регистрация на българска фирма в друга държава-членка на ЕС, биха могли да съществуват заедно или поотделно следните две хипотези:

  1. Регистрация за целите на облагането с данък печалба - на технически език тази хипотеза е известна като формиране на място на стопанска дейност (МСД) на българската фирма в чуждата държава. Има различни варианти на формиране на МСД. Под МСД се разбира наличието на определено място, от което се извършва стопанска дейност в чуждата държава с определена продължителност (напр. офис, в който работи служителят Ви), както и редовното сключването на търговски сделки на място от упълномощено лице, зависимо от фирмата (напр. служител). При наличието на МСД в европейската държава ще дължите данък печалба в нея, но само на базата на приходите, реализирани от стопанската дейност в нея, след приспадане на съответните разходи.

  2. Регистрация за целите на ДДС - хипотезата е възможна, когато фирмата Ви има постоянен обект на територията на тази държава. Понятието постоянен обект е изключително близко до МСД, но не е идентично. С други думи по-вероятно е да настъпят и двете хипотези, но може и само едната. В хипотезата на постоянен обект за ДДС цели няма да издавате фактури от българския си ДДС номер без ДДС , а фактури от европейския ДДС номер със съответното ДДС.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->