Ирена Горанова Ирена Горанова Kreston BulMar Счетоводител

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при ненавършена възраст за пенсионира, въз основа на чл. 68а от КТЗдравейте!Моля, за Вашето мнение по следния казус:

Лице /мъж/, което има 19 години трудов стаж при един и същи работодател, желае да се пенсионира, като за целта претендира да получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. До тук-добре, но в цитирания по-горе член е предвидено, че „При прекратяване на трудовото правоотношение след, като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст……“, и междувременно с това погледнах таблицата в сайта на НОИ, в която са посочени минималните изисквания към лицата, необходими за да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2018 г, а именно-да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж,у станових, че лицето има необходимия стаж, но през месец Декември тази година ще навърши минималната пенсионна възраст за целта. Човекът твърди, че от НОИ са го уверили, че ще го пенсионират по-рано, независимо от факта, че не е навършил необходимата пенсионна възраст. Това е възможно, но лично аз все още считам, че нямам правно основание да му начисля обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, поради това, че към настоящият момент, лицето все още не е придобило право на осигурителен стаж и възраст /съгласно таблицата на НОИ/. На 11.12.2019 година лицето ще навърши 64 години. Ако същото реши да се възползва от правата, дадени му в чл. 68 а от Кодекса на труда, следва ли, че вече имам право да му начисля 6 брутни възнаграждение при прекратяване на трудовия договор, въпреки, че той не е придобил право за пенсиониране, съгласно годините, посочени в таблицата на НОИ. Правилно ли разсъждавам? Моля, за Вашето компетентно мнение, за което предварително Ви благодаря!Отговори

  • Здравейте.Г-жо Горанова, при представяне на казуса тук сте изписали "чл. 68 а от Кодекса на труда". Вероятна сте имали предвид КСО - раздела Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер! Ако позволите, един малък разбор:
    1.Лицето подало ли е документи за пенсиониране в НОИ? Ако да-вероятно е поискало пенсиониране при условията на чл.68а от КСО, т.е. ДО една година ПО-РАНО от възрастта при нормално пенсиониране.И е нормално органите на НОИ да са потвърдили възможността за това. Толкова по пенсионирането.
    2. Както сте прочели в чл.222,ал.3 от Кодекса на труда,става дума за обезщетения, които законодателят е предвидил при условията на уволнение, т.е. при прекратяване на трудово правоотношение. Въпросното лице поискало ли е прекратяване на трудовия си договор с фирмата, в която работи? Новите правни разпоредби предвиждат пенсиониране без трудовия договор да бъде прекратен!
    3.Ако е налице прекратяване на ТД /, Вие/като представител на работодателя сте задължена да му начислите и изплатите въпросните 6 брутни трудови възнаграждение. Защото основното изискване е в случая е посоченото в текста на ал.4 от чл.222 от КТ - Алинея 3 се прилага и КОГАТО при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят ОТГОВОРЯ НА УСЛОВИЯТА за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в НАМАЛЕН размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.., т.е. преди датата 11.12.2019. Надявам се да съм Ви бил полезен.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->