Alina Licheva Alina Licheva Потребител

Заповед за прекратяване на трудово правоотношение - чл.328, ал.1, т.11 КТЗдравейте, при съкращение по чл.328, ал.1, т.11 от КТ какво е процент от месечната заплата се получава като обезщетение за безработица от бюрото по труда?


Отговори

  • Здравейте. Съгласно чл.54б от КТ казва:Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица. Останалите законови текстове на горния член засягат частни хипотези за прекратяване на трудовите правоотношения.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->