Б. Т. Б. Т. Потребител

ДоходЗдравейте,ФЛ-А дължи пари от предоставен заем с лихви на ФЛ-Б. ФЛ-А ще прехвърли земя на ФЛ-Б срещу погасяване на задължението. Това счита ли се за непаричен доход и трябва ли ФЛ-Б да подава декларация по чл.50? Ако се счита то по пазарна оценка ли ще е декларирането? Доходът следва да е само от лихвите и ако има неустойки?Поздрави!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->