M Ан M Ан Потребител

Граждански договор служителЗдравейте,Искаме да назначим служител на граждански договор- програмист /свободна професия ли се води?/. Това ще е единственото му възнаграждение. Ако му предложим брутна сума 3750 лв., каква ще е чистата сума, която ще взема? И какво ще трябва да внася като данъци и осигуровки на сумата? Благодаря предварително


Отговори

  • 17 Jun 2019 16:13
  • M Ан (Потребител)
  • 0
  Със сигурност не зададох правилно въпроса си.

  Трябва ли служителят /програмист/ да се е регистрирало като упражняващо свободна професия, за да се възползва от 25% нормативно признати разходи? За чия сметка се удържат въпросните разходи: работодател или служител? Човекът не е регистриран като практукуващ свободна професия и това ще е единствен за него доход./

  Бъркам ли се, или сумата по сметката - нормативно признатите разходи= облагаем доход. И въпросните проценти ще дадат отражение върху облагаемия доход

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос може да погледнете изчисленията по-долу:

  Категория труд: Без трудови правоотношения
  Година на раждане: След 1959
  Година: 2019
  Месец: 6


  1 Възнаграждение 3750.00 Лева

  2 Брутно възнаграждение 3750.00 Лева
  3 Нормативно признати разходи 937.50 Лева
  4 Осигурителен доход 2812.50 Лева

  За сметка на служителя:
  5 фондовете на ДОО 6.580 % 185.06 Лева  6 фонд "Допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване" в Универсален Пенсионен Фонд 2.200 % 61.88 Лева
  7 фонд "Здравно осигуряване" 3.200 % 90.00 Лева
  8 Общо осигуровки за сметка на служителя 11.980 % 336.94 Лева

  9 Данък (ДДФЛ) 247.56 Лева

  10 Чиста сума за получаване 3165.50 Лева

  За сметка на работодателя:
  11 фондовете на ДОО 8.220 % 231.19 Лева

  12 фонд "Допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване" в Универсален Пенсионен Фонд 2.800 % 78.75 Лева

  13 фонд "Здравно осигуряване" 4.800 % 135.00 Лева
  14 Общо осигуровки за сметка на работодателя 15.820 % 444.94 Лева

  15 Общо разходи за работодателя 4194.94 Лева

  16 Общо вноски от служител и работодател 1029.44 Лева


  Информация относно изчисленията може да получите и на следният линк: http://balans.bg/калкулатори/трз-калкулатор/граждански-договор/

  Обръщам внимание, че за да се ползват нормативно признатите разходи от 25% по Граждански договор, лицето което извършва услугата не е необходимо да се регистрира като Самоосигуряващо се. Следва да се отбележи, че Гражданският договор за разлика от трудовия не може да се сключи за неопределено време и затова не гарантира постоянна трудова заетост. По гражданския договор възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши определена работа срещу уговорено между страните възнаграждение, платимо след предаване и приемане на резултата, предмет на договора. Възнаграждението се изплаща не по ведомост, както е при трудовите договори, а със Сметка за изплатени суми, по която се удържа и внася авансов данък – към момента това е т.нар. плосък данък в размер на 10%, който се изчислява от данъчната основа. Осигурителните вноски се правят в съотношение между възложител и изпълнител както по трудов договор, като възложителят е задължен да прави осигурителните вноски, като удържа от възнаграждението онази част от осигуровката, която по закон е за сметка на осигуреното лице.

  (Отделно от това:
  Когато изпълнителят по гражданския договор е Самоосигуряващо се лице, възложителят няма правно основание да прави осигурителните вноски. В тези случаи вноските за социално и здравно осигуряване са изцяло за сметка на самоосигуряващия се и се внасят от него по специално предвидения за това ред.)

  Моля имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Тодор Тодоров

  • 26 Jun 2019 14:41
  • M Ан (Потребител)
  • 0
  Благодаря Ви
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->