РОСИЦА ГЕОРГИЕВА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТРЗ

ПенсиониранеПредсто да пенсионирам служител който ще навърши въздраст и осигурителен стаж на 13.11.2019 година.

Въпросът ми е по кой чл. от КТ на труда трябва да го освободя и изобщо трябва ли да го освождавам при положение ,че той ще продължи да работи .Задължително ли е да има прекъсване на осигуряването при пенсиониране. От всичко това следва как да му начисля обезщетението по чл.222 ал.3 от КТ.

Много коментари изчетох и всички различни.Надявам се от Вас да получа най-правилния отговор.


Отговори

Свързани с Кодекса на труда

-->