Симона  Янева Симона Янева Потребител

Съкращаване и болниченКакви са стъпките при представяне на болничен при неизтекли 30 дни на обещетение по чл.222 ал.1?


Отговори

  • Здравейте.Кодекс за социално осигуряване - Чл. 42.ал.3. от 26.02.2010 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски
    дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.Не може да се получава едновременно това парично обезщетение с такова за оставане без работа, определено с нормативен акт !
  • Здравейте имам болничен от 1,10,2019 до 20,10,2019г.кога ще бъде изплатен.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->