ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Контрольор по СФУКВ общинско дружество има управител и главен счетоводител, зам. гл. счетоводител и оперативен такъв. Кой може и кой не може да е контрольор по ЗФУКПС, като се има предвид чл. 13, ал. 3, т.2 от същия?

Благодаря предварително!


Отговори

-->