Потребител

СЪСТАВИТЕЛ НА ГФОМАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ И 5 ГОДИНИ СТАЖ КАТО ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО ПРЕДИ ТОВА И ОЩЕ 5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО И ,ДОСТАТЪЧНИ ЛИ СА ЗА ДА БЪДА СЪСТАВИТЕЛ НА ГФО?


Отговори

 • В чл.18 от Закона за счетоводството са описани условията, на които трябва да отговарят физическите лица, които съставят финансовите отчети, а именно:

  1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
  а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
  аа) при магистърска степен - две години;

  2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

  Вие имате завършена магистърска степен по Счетоводство и 10 години стаж като отчетник счетоводство. Изпълнили сте изискванията на точка 1. Ако отговаряте и на условието да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс, то вие можете да бъдете съставител на финансови отчети.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->