Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

декларация едно и изравняване ддфлДобър ден. Когато на лице му се възстанови данък относно годишното изравняване по зддфл, надвнесената сума намира ли отражение в графа нето(34) за месец декември например?По ведомостта за месец 12, в графа нето му се изплащат 1000 лв. + 10 лева възстановен данък или общо 1010 лв.Как е редно да се попълни декларация едно в графа 34 : 1000 или 1010 лв.? Относно 31А в същата декларация, данъкът преди или след възстановяването се попълва?


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->