СКК Данити ООД СКК Данити ООД

Проверка от НАП на физическо лицеОт НАП правят проверка на физическо лице от 2004г. до 2010г. включително. Имат ли право да проверяват период по-голям от 5г.?Отговори

  • Здравейте,

    Правилото за давностния срок за данъчни задължения, разписано в чл. 171 от ДОПК, всъщност гласи следното: "Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на година, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок." Както виждате, на практика давностния срок е по-дълъг от 5 години. В конкретния Ви случай давностният срок за задълженията по ЗОДФЛ от 2004 г. започва да тече от 01.01.2006 г., тъй като е следвало да се подаде декларация до 30.04.2005 г. Това означава, че към края на 2010 г. е бил изтекъл давностният срок за задълженията от 2004 г., освен ако няма спиране или прекъсване на давността. Освен това давността не се прилага служебно от органите на НАП, а Вие трябва да се позовете на изтекъл давностен срок, ако наистина е така. За задълженията от 2005 г. и по-късно все още не е изтекъл давностният срок.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->