Мария Иванова Мария Иванова Потребител

Права на служител при извънредно положение с коронавирусЗдравейте,

Работя като администратор с 18-годишен трудов стаж , като приблизително 11 години са в една фирма без прекъсване.Поради извънредното положение в страната от 13.03.2020 г. аз и моите колеги не ходим на работа.Днес управителя се свърза с мен и каза, че до края на месеца ще бъда в платен отпуск , а от 01.04.2020 ще бъда освободена от работа по взаимно съгласие.С което аз не съм съгласна.

Въпросите към Вас са :

1.В случай че не подпиша тези документи, с които ме освобождават по взаимно съгласие - какво следва?

2.Как е най - изгодно за мен , т.е. по кой член е най - изгодно да бъда освободена от работа, така че да не бъда ощетена при обезщетения от Бюрото по труда ?

Моля за Вашите препоръки !


Отговори

 • Здравейте.Взаимно съгласие има ако го заявите лично.Винаги съм предпочитал това е лично подадена молба. За съжаление съдебната практика позволява,след като подпишете заповед за освобождаване по взаимно съгласие, тя да е законосъобразна. След като няма да приемете предложението на работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие следват другите възможности.Това са по смисъла на раздел Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие/кодекс на труда/

  Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
  1. при закриване на предприятието;
  2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  3. при намаляване на обема на работата;
  4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
  Всички тези основания носят след себе си:
  1.Връчване на предизвестие в съответствие с договореностите, но не по-малко от един месец, което означава едно брутно трудово възнаграждение.
  2.Обезщетение за оставане без работа по чл.222 от Кодекса на труда.
  3.Следващата стъпка е регистрирана на Трудовата борса, с обичайното обезщетение./60% от размера на брутното трудово възнаграждение/.
  Да отбележа, че прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие носи загуби - лицата получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.Записано в чл.54б,ал.3 от Кодекса за социално осигуряване. Липсват и упоменатите по-горе обезщетения.
 • Здравейте. Отговарям на питането за заплащането в сферата на онлайн търговията. Независимо от отрасъла на работа, правилата на уреждане на трудовите правоотношения са еднакви. Промяната на условия на труд -място на работа, продължителност на работното време, основно трудово възнаграждение се променят по взаимно съгласие, по смисъла на чл.119 от Кодекса на труда. "Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време." Основен измерител за количеството работа и възнаграждение е продължителността на работното време. ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г./Д.в.бр.20 от 2020 г. ПРОМЕНЯ текста на
  3. В чл. 138а:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.“; Това означава ЕДНОСТРАННА промяна условията на работа -продължителността на работното време и съответно заплащането на труда.По силата на Закона за ......извънредното положение...и респективно Кодекса на труда, вече ОТСЪСТВА договарянето, при което работник и работодател се договарят! За кратък период от време/извънредното положение/ работодателят ЕДНОСТРАННО променя правилата на играта, в т.ч. и нивото на заплащане. Считам за необходимо тези промени да бъдат мотивирани от извънредната ситуация,облечени в писмена форма и ОБЯВЕНИ пред работещите в съответната фирма. Извършването на ТОВА устно и поради това извън рамките на Закона, е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и подлежи на санкциониране от съответните държавни органи!
  Моля да споделите подробности по коментирането по-горе, защото "Дяволът е в Детайлите".
 • Благодаря Ви за изчерпателния отговор и отделеното време!
 • Здравейте,
  Човек, йойто е бил на граждански договор и е бил освободен заради извънредното положение има ли право на парично обезщетение от държавата?
 • Моля да ми отговорите днес, защото е крайния срок..
 • Също така, при все, че в НАП ще се въведат данни за новоподписан трудов договор от юли ще може ли да се кандидатства за предни месеци?
 • Здравейте, Лена Илиева. При изпълнение на задължения по т.н.граждански договор, няма освобождаване! Ако наистина е налице граждански договор, то следва да има изпълнение на поетите задължения по същия или възложителят да не търси договореното в него. Ще е добре да опишете как точно сте работили по този граждански договор, ако не Ви затруднява-с подробности. Работата по договор за изработка.... не носи правото да се регистрирате в Бюрото по труда и да получавате съответното обезщетение !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->