Катя Петрова Катя Петрова Потребител

Относно обезщетение на работник при пенсиониранеЗдравейте!Фирма осъществява дейност като ЕТ от 1992г., като дейността е производство на обувки. През 2014г прекъсва дейността на ЕТ. Открива ЕООД със същата дейност и същия собственик и продължава да работи като ЕООД.

Има работник, който работи в ЕТ на длъжност крояч. Трудовият му договор е прекратен със спирането дейността на ЕТ и е с продължителност 6 години. При започване дейността на ЕООД се сключва трудов договор със същия работник на същата длъжност. Продължителността на трудовия договор е 5 години.

Може ли да се счита, че работникът има трудов стаж над 10 години при един и същ рабтодотел при положение, че ЕТ и ЕООД са две независими икономически лица според нормативните документи и дължи ли се обезщетение на работника при пенсиониране от 6 заплати?


Отговори

  • Здравейте. Имаме налице двама работодатели.Трудовият договор със стария работодател е прекратен и е сключен нов с нов работодател.Измененията в трудовото правоотношение не е обжалвано по съдебен ред. При това положение работодателят дължи 2 брутни трудови възнаграждение обезщетение при пенсиониране.
  • Благодаря Ви! Бъдете здрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->