Васил Михайлов Васил Михайлов Потребител

Проблем със стария работодател поради напускане съгласно чл 220 ал.1 от КТЗдравейте , имам следния проблем със стария си работодател . Реших да напусна работното си място и да не спазя своето предизвестие съгласно чл. 220. ал 1 . , аз дължа обезщетение на своя работодател в размер на 3 брутни заплати при 90 дневно предизвестие . Според трудовия договор получавам 620 лв брутно възнаграждение . От своя страна работодателя ми е давал бонуси , които нямат нищо общо с подписа ми в съответния трудов договор .  В сайта на НОЙ проверявам осигуровките си и се оказва , че съм осигуряван на 1030.43лв .  посредством бонусна система цитирана при поискване "защо" от работодателя . За февруари месец осигуровката ми е вдигната без да имаме каквито и да е допълнителни споразумения , и без да съм полагал подписа си където и да било . По карта респективно март месец получих февруарската си заплата с леко увеличение, предупреждавайки работодателя си предходния месец февруари , че възнамерявам да напускам . В справката на НОЙ виждам за февруари месец сумата от 1230.42 лв , и постъпления в картата си 924.78 лв. Работодателя претендира че му дължа 1230.42х3 или 3691.26 лв. Постъпленията в банковата ми сметка бяха около 770 лв. преди устното ми уведомление , а след него гореназованата сума от 924.78 лв. Аз реших да преведа на работодателя си дължимото от мен възлизащо на 1860 лв . Бях подал възражение към него за неправомерното според мен изчисление на дължимото , но получих обратно писмо с куриер , че считано от получаването на писмото , аз дължа разликата до 3691.26 лв. , ако до 30 дни след получаването на писмото работодателя щял да си търси правата по съдебен път . Той също си позволява да задържа неправомерно трудовата ми книжка от постъпването ми на работа считано от 10 месец 2019г. без да ми е предоставял декларация за съгласие , че желая да я съхранява . Считано от 16.03.2020г. нашите трудови взаимоотношения са приключили , а той не е оформил и не ми е предал трудовата ми книжка , което представлява проблем за мен и за бъдещия ми работодател . Държа да подчертая , че пазя всички официални документи , като копие на трудов договор и цялата кореспонденция от работодателя и моята жалба . Моля Ви за съвет по следните два въпроса :

1. Според Вас изпълнил ли съм моето задължение спрямо работодателя си и правно ли е неговото възражение за неправомерната изплатена сума от моя страна към него ?

2. В правото ли съм да сезирам Инспекция по Труда за неговите действия спрямо нерегламентираното задържане на трудовата ми книжка ?Благодаря !Отговори

 • Здравейте.Можете ли да посочите брутните си трудови възнаграждения по Ведомост за заплати за месеците януари, февруари и март 2020 г.Важно е!
 • За Януари -
  Код 1 - Изработена заплата 620 лв (сума 591.82)
  Код 2 - ДТВ за тр стаж - процент 1.2 базова сума 591.82 - 7.10 лв
  Код 11 - Други начисления - начаен ден 01.10.2019. - 30.00
  Код 30 - Редовен отпуск База = 969.42 Дни текущ месец = 1 (17.01.20) - 46.51 лв
  Код 302 Бонус начален ден 01.01.20г. - 355лв

  Общо начисления 1030.43
  Удръжки 260.83
  Банкомат 769.60

  За Февруари -
  Код 1 - Изработена заплата 620 лв (сума 465лв)
  Код 2 - ДТВ за тр стаж - процент 1.2 базова сума 465 лв - 5.58
  Код 11 - Други начисления - начаен ден 01.10.2019. - 30.00
  Код 30 - Редовен отпуск База = 953.92 Дни текущ месец = 5 (17.02.20) - 249.84 лв
  Код 302 Бонус начален ден 01.02.20г. - 480лв

  Общо начисления 1230.42
  Удръжки 305.64
  Банкомат 924.78


  За месец Март нямам ведомост . Работодателя ми претендира , че му дължа размера на оследното (февруарско) възнаграждение , но за мен е нередно . Бонуса и другите неща нямат нищо общо с подписа ми в съответния трудов договор и самия бонус варира от моето представяне на работното място всеки месец . Получих трудовата си книжка и тя е попълнена на договорена заплата 620 лв . Според мен това е още едно доказателство , че работодателя ми не е в правото си да търси нещо повече от 3 брутни заплати , а именно 1860 лв ! Благодаря .
 • Здравейте, Налага се да уточним малко подробности!
  1. От кога работите при този работодател?
  2.Въпросните бонуси от кога се "появяват" в заплатата Ви?
  3.Има ли документи -Наредба, Вътрешни правила за организация на работната заплата, Заповед, вътрешно споразумение към Вашия договор, в които са фиксирани правилата, по които те се начисляват и изплащат?Всичко това е т.н.вътрешна нормативна база на фирмата.
  4.Въпросите ми се отнасят до постоянното или случайно изплащане на бонусите, както и по конкретни правила, по които същите се начисляват и изплащат!
  В сферата на трудовото право има правила, отнасящи се до Вашия казус. В . НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА, чл.20 е фиксирано следното правило ". В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда. Това означава, че обезщетението, което дължите по смисъла на чл.220, ал.1 от КТ за неотработено предизвестие НЕ СЛЕДВА да съдържа доплащания със случаен характер и законово нерегламентирани/утвърдени по установения законов ред/!!!
  По отношение правомощията на Инспекцията по труда. Като предвиждам възможно съдебно дело от страна на работодателя за дължими суми, една проверка от Инспекцията може да потвърди липсата на постоянност на "бонусите", а оттам да затвърди позициите Ви при бъдещо дело. Няма да се изненадам обаче, ако Ви откажат такава проверка. Но оплакване по повод задържане на трудовата книжка може да свърши работа, в т.ч. и за други случаи във фирмата.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->