Карина Найденова Карина Найденова Потребител

БолниченЗдравейте .

В болничен съм от 30.03.2020г до 23.04.2020г .

Кога да очаквам превод и за целия период на болничния ли ще е ?


Отговори

 • Паричните обезщетения за временна неработоспособност се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето в НОИ на удостоверенията, приложение № 9 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове.
  Удостоверенията, приложение № 9 за болничните листове се представят в НОИ от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси в срок до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило болничния лист пред осигурителя.

  Изплащането на паричните обезщетения въз основа на заявления-декларации също се извършва в срок до 10 работни дни от представянето на документите/данните в ТП на НОИ.

  Паричните обезщетения, които обхващат период повече от един календарен месец, се изплащат в срок до 10 работни дни от представянето на удостоверенията, приложение № 9 в ТП на НОИ и постъпването на данните от издадените болнични листове за първия месец от периода, а за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, и за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

  Полагащите се суми се превеждат от НОИ по декларираните от лицата лични платежни сметки.

  Тук следва да се види първо дали вашият болничен е първичен,ако е така първите три дни трябва да са платени от работодателя,друго което не става ясно дали последния работен ден преди болничния имате ли прекъсване на осигуряването,дали имате трудов стаж 6 месеца и т.н.
  Ако приемем,че имате трудов стаж 6 месеца и нямате прекъсване на осигуряването за март работодателя ви трябва да е платил, а останалата част от НОИ следва да се плати до 5 работни дни на май или до 11.05.2020

  Ако бл ви е издаден април ( ако например сте имали болнично лечение и се издава след изписване) и работодателя спазва сроковете,следва той да представи бл до 10 май,което удължава срока на плащане до 22.05.2020
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->