Plamena Ganeva Plamena Ganeva Потребител

Покриване на пътни разходи от работодателРаботник работи на смени в химическа промишленост и ползва личния си автомобил за придвижване от населеното място, където живее до местоработата си,която се намира в друго населено място. Разстоянието е 15 км. Фирмата не осигурява служебен транспорт на служителите и няма удобен обществен транспорт предвид смените. Задължена ли е фирмата да покрива пъните разходи на работника?


Отговори

Свързани с Кодекса на труда

-->