Plamena Ganeva Plamena Ganeva Потребител

Покриване на пътни раходи от работодателРаботник работи на смени в химическа промишленост и ползва личния си автомобил за придвижване от населеното място, където живее до местоработата си,която се намира в друго населено място. Разстоянието е 15 км. Фирмата не осигурява служебен транспорт на служителите и няма удобен обществен транспорт предвид смените. Задължена ли е фирмата да покрива пъните разходи на работника?Отговори

  • Здравейте. Мисля, че в случая е въпрос на договаряне между Вас и работодателя, последният да Ви възмезди със сума, отговаряща на направените разходи за транспорт. Можете да се споразумеете за това, но той не е задължен по силата на нормативни документи.
  • Благодаря :)
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->