Пантелей Калчев Пантелей Калчев Потребител

Аванс ВОДЗдравейте,

През месец март 2020 г. получихме авансово плащане за ВОД на продукция. Клиента поиска фактура за аванса, която му беше издадена. Производството и транспорта ще се осъществява в рамките на няколко месеца, като всеки месец ще се издава фактура за произведеното количество и ще се приспада част от авансовата сума. Въпроса ми е: в кой месец да включа фактурата за авансовото плащане в Дневника за продажби и VIES декларацията?Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->