Марин Стафанов Марин Стафанов пенсионер

Ревизия на физичиско лице не упражняващо никаква дейност, пенсионерПравят ни ревизия период 2013-2018 г. Пенсионер съм от преди 2010г . Не упражнявам свободна професия от 2011 г. Не съм закупувал никакви имоти от 2005 г, МПС, яхти , скъпи вещи , не съм ходил на екскурзии , нямам доказани големи разходи за периода. От 2005 до сега само съм продавал имоти. Имам спестени пари от целия ми трудов живот/ на 70 г съм/ за което представих банкови документи/ договори за банкови депозити , платежни нареждане , пл.разписки, справки от салда и др. / от 1991 г до 2012 г. с което доказвам , че съм имал тези пари към 2013, Една част от тези пари съм ги държал в банки друга част в брой които пари съм ту внасял ту теглил и обратно . При искането от НАП да посоча кави пари съм имал в брой от 2013 до 2018 по месеци аз не можах да посоча конкретно, защото не помня, нямам счетоводство и пр. посочих произволно някави суми, От НАП ми посочиха в протоколо от проверката , че имам привишения по банковите ми сметки, аз им заявих устно , че тезе пари са били в мен брой/ за което им бях представил банкови документи , че тези пари си ги имам от 1991 г и те са съгладни тези документи ни ми ги оспорих, та си мой спестявания , казах им че не съм съм допуснал грешка а и несъм бил длъжен да зная за парите ми в брой които непосредствено преди 2013 , през 2011 и 20012 съм ги изтеглил от банка държал съм ги в брой после през 2013, 2014, 15 ,16, 17 ,18 съм ги внасял пасле пак тегли на каса по различни депозити с цел лихви , запазнането им от фалит на банките . Въбоще съм се разпореждал с мойте пари спестени от целия ми трудов живот и даказане с Банкови документи че са мой. Имам една част от постъпилите пари , който са на сина ми , за което съм им представил нотариално заверени пърномощни да се разпореждам....... неограничено с парите на сина ми , до договорам сам със себеси .Също съм представил и нотариално заверена декларация от 2005 , че част парите който са на името сина ми са в банки ,че са мой пари и съответното пълномощно от 2005 до се разпореждам с тези пари като мой. Представил съм им и декларация от синана ми от март 2020 г ,че парите който са теглени от неговите сметки с дадените мми пълномощни потвърждане това и ме съм имал правата да ги ползвам в камеството ми на баща за себе си като дарение при нужда. НАП провериха сина ни за доходите и констатираха за тези пари са с доказан произход и няма проблеми. Имам ли остнование да се безпокоя и какво мога да направя нещо повече.. в момента ми правят ревизия


Отговори

  • Здравейте.Вероятно към началото на ревизията са Ви връчили заповед, в която мотивирано са изложени причините, правните основания, проверявания времеви отрязък и срока на извършване. Може ли повече подробности за изясняване на казуса?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->