Б. Т. Б. Т. Потребител

Облагане на физическо лицеЗдравейте,

ФЛ притежава няколко имота и няколко МПС и ги отдава под наем. Как трябва да се облага ФЛ? По чл. 26, ал. 7 или чл. 31 от ЗДДФЛ. Счита ли се ФЛ за търговец по ТЗ след като отдава повече от 2 броя лично имущество?

Поздрави!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->