Албена  Василева Албена Василева Упрваляващ съдружник

Процедура по възстановяване на ДДСЗдравейте, предишен колега, по погрешка е подал искане за възстановяване на ДДС (на основание чл.92 (3)), в резултат на което, нормално е стартирана процедура по проверка за възстановяване. Като казвам неправилно, то е поради това, че дружеството е за първи месец на възстановяване, т.е няма предходни периоди с резултат за възстановяване.

В последствие, на основание чл.34, ал.1, т.4 от ДОПК, колегата е подал Молба за спиране на производство за срок от 3 месеца, която е одобрена от НАП и съответно проверката подлежи на продължение след изтичането на тези 3 месеца.

Тъй-като конкретното дружество много рядко има резултат за месеца - ДДС за възстановяване, колегата не е съобразил че още в следващият период може сумата за възстановяване да бъде приспадната от дължимият ДДС за месеца и да се избегне ненужна проверка, която ще ангажира ресурки както в дружеството (за копиране, снимане и т.н), така и в НАП.

Въпросът ми е има ли начин, процедура, при която подадено искане за възстановяване да бъде отказано от ДЗЛ, като то само си регулира дължимият данък, съгласно процедурата.Предварително благодаря за помощта!


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->