Veselina Miteva Veselina Miteva Потребител

Въпроси - държавен служителЩе се явявам на конкурс за държавна работа и докато четях изникнаха няколко въпроса:

Мислех си, че държавните служители все пак могат да работят и друго (примерно нещо на граждански договор), но като четях Закона за НАП попаднах на това:

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите в агенцията не могат да:

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен дейностите по ал. 9.

Значи ли това, че не може да се работи по никакъв начин(освен във връзка с ал. 9 преподавател във ВУЗ)?

Другото, което ме интересува как точно се определя заплата? Има обявена основна, но почти винаги (тук не) пи обявите за конкурси пише, че размерът зависи от стажа. Какъв стаж гледат-тоя по специалност или общия? Може ли линк към наредба или закон? Не можах да намеря такъв.

Не можах да го намеря в закните, но попаднах на инфо в интернет, че мога да се явявам на тест само 2 пъти в годината. Вярно ли е?


Отговори

-->