Светла Димитрова Светла Димитрова Потребител

Болнични и майчинство



Последната ми месторабота-трудов договор със срок на изпитване 6м от 07.11.2019!Освободена съм със заповед от 09.04.2020г. влизаща в сила от 10.04.2020г.От 08.04.2020г.съм в болничен поради общо заболяване/рискова бременност/до 12.07.2020г.От 13.07.2020г. съм 45 дневен болничен поради бременност и раждане.Досега НОИ ми изплаща коректно всички обещетения.От 01.07.2020г.Работодателя ми е неоткриваем както и счетоводителката на фирмата......целия персонала е освободен от 01.07г.Няма на кого да представя хартиените носители.В НОИ не са ми представени от работодателя 2 болнични-08.07-12.07.2020 и 13.07-26.08.2020.Въпроса ми е мога ли сама да представя в НОИ болничния и последващите?Нямам прекъсване на осигуряването за всички рискове от 04.2015г.Трудовата ми книжка също не е върната вече повече от 3м.Ще получавам ли майчинство?Към кого да се обърна за помощ?Благодаря предварително за съвета!


Отговори

Свързани документи с КСО

-->