Марин Димитров Марин Димитров Потребител

Обезщетение по чл. 219 ал. 6Учител работи на трудов договор без прекъсване на трудовия стаж от 07. 10. 1996 г. до днешна дата.

В периода от 05. 09. 2012 г. до 04. 09. 2013 г. лицето е ползвало неплатен отпуск. През този период съгласно чл. 111 от КТ лицето е сключило и работило по втори трудов договор в производствено предприятие и съответно е било осигурявано от работодателя.

Полага ли се на учителя да бъде изплатено обезщетение по чл. 219 ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 222 ал. 3 от кодекса на труда


Отговори

  • Здравейте. Да-има право, изпълнил е Законовите условия, според посочените данни.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->